NNS Logotyp

(O)schyssta relationer

Webbi­narium om killars våld mot tjejer och våld i ungas parre­la­tioner.
6 september 2024
kl.9:00–11:00
Form: Online

Mäns våld mot kvinnor börjar i unga år med killars våld mot tjejer. Enligt Brotts­före­byg­gande rådet har 23 procent av unga tjejer mellan 16–23 år varit utsatta för brott i sin relation och 38 procent av flickor i årskurs 9 som haft en relation har varit utsatta för våld.

Zandra Kanakaris är general­sek­re­terare för stiftelsen ”1000 Möjlig­heter” som driver den nationella stödlinjen ungarelationer.se. Hon kommer att prata om vad killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är och vad vi tillsammans kan göra för att förebygga,
upptäcka och stödja.

Webbi­nariet riktar sig till dig som på olika vis i din yrkes­ut­övning arbetar med unga. Med rätt kunskap har du möjlighet att bidra i
kampen mot att stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Även du som är engagerad genom det civila samhället är välkommen.

Webbi­nariet genomförs i samverkan mellan projektet Motverka våld i nära relationer som ägs av Samord­nings­för­bundet RAR i Sörmland och medfi­nan­sieras av Europeiska unionen samt NNS.

Stödlinjen Unga relationer ger stöd till personer under 20 år som blir utsatta för våld i sina relationer, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.

Anmälan till webbi­nariet