NNS Logotyp

Debattar­tikel — Samordnat stöd ger fler människor arbete

Dagens samhälle har publi­cerat en debattar­tikel från NNS med fokus på att skapa möjlighet till extern finan­siering för att fler ska kunna ta del av samordnat stöd för att bidra på arbets­mark­naden.
3 juli 2024
Klippdockor.

Debattar­tikeln ”Vi vet att fler kan bidra på arbets­mark­naden” under­stryker samord­nings­för­bundens förut­sätt­ningar att ge stöd till individer för att fler ska ges möjlighet att bidra på arbets­mark­naden och möta behovet av kompe­tens­för­sörjning i privat och offentlig sektor. För att samord­nings­för­bunden ska kunna möta det ökade behovet av samordnade insatser i en sekto­ri­serad välfärd krävs stabil finan­siering och möjlighet till utveckling, bland annat genom extern finan­siering av insatser. NNS förhoppning är att Försäk­rings­kassans uppdrag att analysera behovet av ändringar i Finsam­lagen bland annat ska leda till att samord­nings­för­bunden ses som en självklar aktör att ansöka om medel från exempelvis Europeiska social­fonden i Sverige (ESF).  Medel som, genom samord­nings­för­bunden, används till stöd för dem som ännu inte funnit en plats på arbets­mark­naden.