NNS Logotyp

Innovativa lösningar för ett inklu­de­rande arbetsliv 2024

Är du intres­serad av hur vi kan hitta nya lösningar för ett mer inklu­de­rande arbetsliv? Vill du bidra med dina erfaren­heter och ta del av ett gemensamt lärande med aktörer från alla samhälls­sek­torer?
20 juni 2024

Mötes­plats social innovation bjuder in till den andra upplagan av konfe­rensen Innovativa lösningar för ett inklu­de­rande arbetsliv, som i år arran­geras i Luleå. Under en heldag kommer vi dyka ner i frågor som

  • Hur skulle framtidens arbets­marknad och arbetsliv kunna se ut?
  • Hur kan vi föreställa oss och samskapa ett mer inklu­de­rande arbetsliv?
  • Vilka socialt innovativa lösningar och goda exempel finns?

Vid konfe­rensen kommer du få

  • inspi­ra­tions­föredrag
  • bidra med din egen kunskap vid workshops
  • bredda ditt nätverk
  • det senaste inom forsk­ningen på området

23 oktober, klockan 10:00–17:00
Kulturens hus i Luleå
Konfe­rensen är kostnadsfri men föran­mälan krävs

Läs mer och anmäl dig 

Innovativa lösningar för ett inklu­de­rande arbetsliv är en del av Mötes­plats Social Innova­tions arbete som Kompe­tenscenter för social innovation i Europeiska social­fonden (ESF+), och genomförs i samarbete med Nationella nätverket för samordnings­förbund (NNS) och Partner­skapet för social innovation i Region Örebro Län. Kompe­tens­centret samt konfe­rensen är medfi­nan­sierat av Europeiska unionen.