NNS Logotyp

Finsam Göteborg

Finsam Göteborg ägs och styrs av medlemspar­terna Göteborgs stad, Västra Götalands­re­gionen, Försäk­rings­kassan och Arbets­för­med­lingen.
Logo Finsam Göteborg

Genom oss samar­betar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabi­li­tering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.