NNS Logotyp

Höglandets samordnings­förbund

Medlemmar i förbundet är Arbets­för­med­lingen, Försäk­rings­kassan, Region Jönkö­pings län samt Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner.
Logotyp för Höglandets samordningsförbund

Förbundet har kansli i Eksjö och där arbetar en förbundschef med administ­ration, uppföljning och verksam­hets­ut­veckling. Förbundet jobbar utifrån visionen samverkan för allas delak­tighet i samhället.