NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet Finsam Falun-Borlänge

Samord­nings­för­bunden Finsam Falun och Finsam Borlänge bildades 2006. Från och med 2023 är förbunden samman­slagna i Samord­nings­för­bundet Finsam Falun-Borlänge.