NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet i Örnsköldsvik

Samord­nings­för­bundet i Örnsköldsvik ägs och styrs av medlemspar­terna Örnsköldsviks kommun, Region Väster­norrland, Försäk­rings­kassan samt Arbets­för­med­lingen.
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Logotyp

Vårt fokus är att tillvarata varje människas unika förmåga och möjlighet att bidra i samhället. Tillsammans utvecklar vi välfärden i Örnsköldsvik.