NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet RAR Sörmland

Vi arbetar tillsammans för att fler ska stå på egna ben.
Logotyp Samordningsförbundet RAR Sörmland

RAR är en akronym för Rehabi­litera och Aktivera med gemen­samma Resurser.

Arbete, syssel­sättning och skydd mot arbets­löshet är en mänsklig rättighet enligt FN-konven­tionen. I Sörmlands län är arbets­lös­heten bland de högsta i landet. Att människor står utanför arbets­mark­naden leder till kostnader, både med avseende på samhälls­e­konomi och mänskligt lidande. Många faktorer samspelar i dessa frågor, därför krävs ofta samordnade insatser för att öka inklu­de­ringen på arbets­mark­naden. Samord­nings­för­bundet RAR finns för att möjliggöra samordnade insatser för personer som riskerar att falla mellan stolarna.

Vi är ett förbund som består av våra medlemmar Arbets­för­med­lingen, Försäk­rings­kassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet. Tillsammans jobbar vi utifrån målsätt­ningen att ge människor bättre förut­sätt­ningar att försörja sig själva och vara mindre beroende av bidrag från samhället.