NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet Södra Vätter­bygden

Våra medlemmar är Arbets­för­med­lingen, Försäk­rings­kassan, Region Jönkö­pings län samt Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryds kommuner.
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Logotyp

Samord­nings­för­bundet delar kansli med Finnvedens samordnings­förbund och har lokal i central Jönköping. På kansliet arbetar en förbundschef, som delar sin tjänst mellan de båda förbunden, samt en verksam­hets­ut­vecklare för respektive förbund.