NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet Värend

Samverkan för individens bästa!
Samordningsförbundet Värend Logotyp

Medlem­marna i Samord­nings­för­bundet Värend är Arbets­för­medling, Försäk­rings­kassa, Region Kronoberg och samt Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvi­dinge och Växjö kommuner.

Vår vision är att förenkla processen för både individer och organi­sa­tioner med målet att individen ska öka sin förmåga till arbete.