NNS Logotyp

Årsmö­tes­hand­lingar 2024

Onsdag 18 april hölls NNS ordinarie årsmöte på Nalen i Stockholm
15 maj 2024
NNS Site Icon

Förutom val av styrelse, valbe­redning och revisorer, infor­merade styrelsen om föreningens arbete med

  • NNS nya grafiska profil och ny hemsida
  • medlem­senkät
  • nytt tjäns­te­per­sonstöd
  • verksam­hets­in­riktning och fokus 2024
  • regeringens beslut att se över behovet att ändra lag (2003:1210) om finan­siell samordning av rehabi­li­te­rings­in­satser.
Senast uppdaterad: 29 maj 2024