NNS Logotyp

Uppföljning och analys

Ett av NNS priori­terade temaom­råden är stärkt arbete med uppföljning, utvär­dering och analys av samord­nings­för­bundens verksamhet.

Uppdraget uppföljning och analys fokuserar på samord­nings­för­bundens verksamhet och den kunskap och erfarenhet som finns lokalt, regionalt och natio­nellt.

NNS har en arbets­grupp för arbetet med förbundens behov­sa­nalys.