NNS Logotyp

Stoppa våldet

Sedan 2019 har NNS arbetat aktivt med att upptäcka våld i nära relationer.

Arbetet har inneburit metoder för att regel­bundet och rutin­mässigt ställa frågor om våld till deltagare i finan­si­erade insatser.