NNS Logotyp

Välkommen till NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund

NNS är en intres­se­or­ga­ni­sation för samord­nings­för­bunden som utgör ett forum för dialog, erfaren­hets­utbyte, kunskaps­spridning och gemensamt lärande.

NNS nya hemsida är under uppbyggnad. Om du vill hjälpa till, eller bara har synpunkter, kontakta oss gärna!

Just nu behöver NNS hjälp med följande:

  • Logotyper för alla medlems­förbund
    • Vi föredrar PNG-format med trans­parent bakgrund och minst 500 px storlek på längsta sidan.
    • I andra hand föredrar vi SVG eller annat vektor-baserat format.
  • En kort intro­duk­tionstext till medlems­för­bundens sidor, se exempel:
  • Nyheter från förbunden.
  • Planerade aktivi­teter i NNS och förbundens regi.
  • Tips på nyheter från samord­nings-Sverige.
  • Rapporter om fel, brister, buggar etc. som ni hittar på hemsidan.

Medlemmar

Logotyp Finvedens Samordningsförbund
Logo Finsam Göteborg
Logotyp Finsam Sydväst
Logotyp för Höglandets samordningsförbund
Logo Klarälvdalens Samordningsförbund
Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Finsam Falun-Borlänge Logotyp
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Logotyp
Logotyp Samordningsförbundet RAR Sörmland
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Logotyp
Logotyp Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundet Värend Logotyp
Logotyp Södra Dalarnas Samordningsförbund
Logotyp Finvedens Samordningsförbund
Logo Finsam Göteborg
Logotyp Finsam Sydväst
Logotyp för Höglandets samordningsförbund
Logo Klarälvdalens Samordningsförbund
Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Karta