NNS Logotyp

Samord­nings­för­bunden

NNS medlems­förbund täcker stora delar av landet.
Logotyp Finvedens Samordningsförbund
Logo Finsam Göteborg
Logotyp Finsam Sydväst
Logotyp för Höglandets samordningsförbund
Klarälvdalens Samordningsförbunds Logotyp
Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Finsam Falun-Borlänge Logotyp
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Logotyp
Samordningsförbundet Östra Värmland Logotyp
Samordningsförbundet i Kalmar Län Logotyp
Logotyp Samordningsförbundet RAR Sörmland
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Logotyp
Logotyp Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundet Värend Logotyp
Logotyp Södra Dalarnas Samordningsförbund
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Logotyp
Logotyp Finvedens Samordningsförbund
Samordningsförbundet Värend Logotyp
Logotyp Finsam Sydväst

Samord­nings­för­bunden täcker in alla Sveriges regioner och drygt 90%  av Sveriges kommuner. Tillsammans arbetar medlem­marna för en effek­tivare och bättre samordning av rehabi­li­te­rings­in­satser mellan parterna.

Karta över NNS Medlemsförbund 2024