NNS Logotyp

Kontakt

NNS styrelse

NNS tjänstepersonstöd

Anna Lexelius

Förbundschef Samord­nings­för­bundet Östra Södertörn
073-079 7096
anna.lexelius@haninge.se

Ida Melin

Verksam­hets­ut­vecklare Samord­nings­för­bundet Jämtlands län
073-8466555
ida.melin@samjamt.se

Henrik Svedberg

Förbundschef Samord­nings­för­bundet Älv & Kust
073-712 99 33
henrik.svedberg@alvokust.se
Henrik Svedberg

NNS personal