NNS Logotyp

Debat­tinlägg — Med rätt stöd kan fler börja jobba

NNS styrelse har skrivit en replik på minist­rarnas debattar­tikel i altinget.se
14 maj 2024
Klippdockor.

I debattar­tikeln Så kan fler få sitt första jobb (2024–04-11) skriver Anna Tenje, äldre- och social­för­säk­rings­mi­nister, och Johan Pehrson, arbets­marknads- och integ­ra­tions­mi­nister, att fler i arbete är den bästa lösningen för att motverka utanförskap och stärka välfärden. Att analysera behovet av ändringar i Finsam­lag­stift­ningen och utvärdera effek­terna av samord­nings­för­bundens insatser menar de kan skapa bättre förut­sätt­ningar för samordnat stöd.

I repliken Med rätt stöd kan fler börja jobba (2024–05-10) belyser NNS bland annat hur samordnade insatser kan ge rätt stöd till fler individer som lämnats utanför arbets­mark­naden, människor som behöver ges möjlighet att vara med och bidra i samhället för att möta utmaningen med kompe­tens­för­sörjning.

NNS styrelse ser inlägget som ett start­skott i samhälls­de­batten och kommer att fortsätta med fler initiativ för att hålla liv i frågorna med tanke på regeringens uppdrag om en översyn av lagstift­ningen. Debat­tin­läggen är också ett sätt att ta till vara på alla de värde­fulla inspel som medlems­re­pre­sen­tan­terna bidrog med på strate­gi­kon­ferens och årsmöte 17–18 april 2024.

 

Senast uppdaterad: 13 juni 2024