NNS Logotyp

Strate­gi­kon­ferens 17 april 2024

I april bjöd NNS in medlemmar, politiska uppdrags­givare och besluts­fattare till en strate­gi­kon­ferens som avslu­tades med ordinarie årsmöte. Nu finns allt material från dagarna samman­ställt.
2 maj 2024
NNS Logotyp

Temaom­råden för strate­gi­kon­fe­rensen var

  • hur samord­nings­för­bunden kan användas för att möta komplexa samhälls­ut­ma­ningar
  • hur det samordnade stödet skulle kunna ges till fler målgrupper – för en större inklu­dering i arbete och samhällsliv.

Förutom dialoger och workshop-arbete ställde förbunden ut exempel på olika finan­si­erade insatser.

Här kan du läsa protokoll från NNS årsmöte 2024

Bilder från NNS strate­gi­kon­ferens 2024

Senast uppdaterad: 29 maj 2024