NNS Logotyp

Finnvedens samordnings­förbund

Våra medlemmar är Arbets­för­med­lingen, Försäk­rings­kassan, Region Jönkö­pings län samt Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner.
Logotyp Finvedens Samordningsförbund

Samord­nings­för­bundet delar kansli med samord­nings­för­bundet Södra Vätter­bygden och har lokal i central Jönköping. På kansliet arbetar en förbundschef, som delar sin tjänst mellan de båda förbunden, samt en verksam­hets­ut­vecklare för respektive förbund.