NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­götland

Våra medlemmar är Försäk­rings­kassan och Arbets­för­med­lingen i Öster­götland, Region Öster­götland samt Kinda, Linkö­pings och Åtvida­bergs kommuner.
Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Vi på Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­lands kansli finns i centrala Linköping. Här arbetar ett 20-tal personer med allt från processtöd, ledning och utveckling till administ­ration, personal och kommu­ni­kation. Här finns även Insatskatslogen/Välfärdsguidens redaktion.