NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet i Östra Värmland

Våra gemen­samma insatser leder till utveckling och arbete.
Samordningsförbundet Östra Värmland Logotyp

Medlemmar

  • Försäk­rings­kassan
  • Arbets­för­med­lingen
  • Region Värmland
  • Filip­stads kommun
  • Storfors kommun