NNS Logotyp

Samord­nings­för­bundet Uppsala Län

Samord­nings­för­bundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndig­he­terna inom rehabi­li­te­rings­om­rådet.
Logotyp Samordningsförbundet Uppsala län

Medlemmar i förbundet är Arbets­för­med­lingen, Försäk­rings­kassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Samord­nings­för­bundet Uppsala Län startade år 2008.